cork-screw1-1

เกี่ยวกับสวนสนุก

  • Winter_info_FAQ_banner

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสวนสนุก

จะรับบัตรเข้าสวนสนุกที่รวมอยู่ในค่าที่พักได้ที่ไหน?
ท่านรับบัตรเข้าสวนสนุกได้จากเคาน์เตอร์รีเซฟชั่นก่อนเช็คอิน

เข้าสวนสนุกก่อนเช็คอินได้หรือไม่?
ได้ ท่านสามารถรับบัตรเข้าที่เคาน์เตอร์รีเซฟชั่นก่อนเช็คอิน และเข้าใช้บริการได้

ฝากกระเป๋าไว้ที่เคาน์เตอร์รีเซฟชั่นได้หรือไม่?
แขกที่พักอยู่ในภาคเหนือหรือใต้ปีกโรงแรมบ้านเข้าสู่ระบบหรือคอทเทจจะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางในหนึ่งในตู้เก็บของที่ปลอดภัยให้เสียค่าใช้จ่าย

บัตรเข้าสวนสนุกแบบ 1 วันกับแบบต่อเนื่องต่างกันอย่างไร?
บัตรเข้าสวนสนุกแบบต่อเนื่อง: ท่านสามารถเข้าสวนสนุกระหว่างเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงจนถึงวันที่ออกเดินทาง
บัตรเข้าสวนสนุกแบบ 1 วัน: ท่านสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งที่สะดวกที่สุดระหว่างเข้าพัก


Close