เกี่ยวกับพื้นที่เล่นสกี

  • Winter_info_FAQ_banner

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลานสกี

จะรับตั๋วลิฟต์ที่รวมอยู่ในค่าที่พักได้ที่ไหน?
ท่านสามารถรับตั๋วลิฟต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเคาน์เตอร์รีเซฟชั่นก่อนเช็คอิน และโปรดชำระค่ามัดจำตั๋วลิฟต์ 500 เยนเพิ่มเติมจากค่าตั๋วลิฟต์ ซึ่งท่านสามารถรับค่ามัดจำได้ตอนนำตั๋วมาคืนที่สำนักงานตั๋วที่ใกล้ที่สุดหรือเคาน์เตอร์รีเซฟชั่นของโรงแรม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ามัดจำหากท่านทำตั๋วลิฟต์สูญหายหรือชำรุด

ใช้ตั๋วลิฟต์เล่นสกีก่อนเช็คอินได้หรือไม่?
ได้ หลังจากที่ท่านได้รับตั๋วลิฟต์แล้ว ท่านก็สามารถใช้ลิฟต์ได้

ฝากกระเป๋าไว้ที่เคาน์เตอร์รีเซฟชั่นได้หรือไม่?
แขกที่พักอยู่ในภาคเหนือหรือใต้ปีกโรงแรมบ้านเข้าสู่ระบบหรือคอทเทจจะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางในหนึ่งในตู้เก็บของที่ปลอดภัยให้เสียค่าใช้จ่าย

แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้รับส่วนลดค่าตั๋วลิฟต์หรือไม่?
ไม่มีส่วนลดค่าตั๋วลิฟต์ ขอแนะนำให้ท่านซื้อบัตรพาสแบบต่อเนื่องซึ่งจะคุ้มค่าสำหรับการเข้าพัก

บัตรลิฟต์พาสแบบ 1 วันกับแบบต่อเนื่องต่างกันอย่างไร?
บัตรลิฟต์พาสแบบต่อเนื่อง: ท่านสามารถเล่นสกีบนเขาระหว่างเวลาทำการ รวมทั้งเวลากลางคืน ตั้งแต่เดินทางมาถึงจนถึงเวลา 17:00 น.ของวันที่ออกเดินทาง
บัตรลิฟต์พาสแบบ 1 วัน: ท่านสามารถเลือกวันใดวันหนึ่งที่สะดวกที่สุดระหว่างเข้าพัก รวมสกีตอนกลางคืนด้วย

Close