• สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม

Special Note

From green season 2018, both Rusutsu Resort public bath and The Westin Rusutsu Resort public bath will change the water supply from natural hot spring water to natural hot water, which has been heated. Therefore, bathing tax will not be required from then.