WeChat Pay

ลูกค้าที่กำลังใช้ WeChat

  • WeChat

เรายินดีที่จะประกาศว่าเราได้สร้างบัญชี Rusutsu Resort WeChat อย่างเป็นทางการแล้ว

เราหวังว่าบัญชีใหม่นี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข่าวสารล่าสุดของ Rusutsu Resort ข้อมูลและข้อเสนอพิเศษ

โปรดปฏิบัติตามบัญชีอย่างเป็นทางการของเราเพื่อให้สอดคล้องกับทุกสิ่ง Rusutsu

หากต้องการติดตามบัญชีใหม่ของเราเพียงสแกนโค้ด QR นี้โดยใช้แอ็พพลิเคชัน WeChat บนสมาร์ทโฟนของคุณ

WeChat Pay

  • WeChat Pay3

เรายินดีที่จะประกาศว่า WeChat Pay มีให้บริการแล้วที่สถานที่ดังต่อไปนี้ที่ Rusutsu Resort

Hotel

  • Front_image
  • WeChatPay

North Wing Front (การชำระเงินผ่าน WeChat เป็นที่ยอมรับสำหรับที่พัก)

Rusutsu Resort Shops

  • Shopping_image
  • BURTON_image
  • Vivace
  • Colorful Rusutsu
  • Burton
  • Daniel Street Shops

Take advantage of this quick, easy WeChat payment method and enjoy staying and shopping with us!

Close