ตามเวลาที่กำหนดรูม (Yotei-no-ma)

  • Yoteinoma2
  • Yoteinoma1

ตามเวลาที่กำหนดรูม(Yotei-no-MA)
เหมาะสำหรับมื้ออาหารกลุ่มหลังจากการประชุมหรือการประชุมอื่น ๆ
สำรองห้องพักล่วงหน้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมและการประชุมเข้าชม: http://rusutsu.com/
* เลือกภาษา preferd จากเมนูที่ด้านล่างของหน้า

Close