กีฬาในร่ม

  • IndoorSports_top

คุณสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกกีฬาในร่มที่ Rusutsu โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศ

โรงเรียนปีนเขา (Bouldering สำหรับผู้เริ่มต้น)

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ แต่ไม่มีประสบการณ์อย่ากังวล อาจารย์ที่เป็นมิตรของเราพร้อมที่จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานทั้งหมด

  • Bouldering

[ระยะเวลา] ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนกุมภาพันธ์ (กำหนด)
[ระยะเวลา] 90 นาที
[เวลา] (1) 10:00 - 11:30 น. (2) 13:30 - 15:00 น. (3) 18:30 - 20:00 น
[สถานที่] ภายใน Rusutsu Resort
[ผู้เข้าร่วม] 2 คนขึ้นไป
[ราคา] 3,240 เยน
[Language Support] ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:

  • ราคารวมถึงบริการเช่ารองเท้า
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับการเล่นกีฬา
  • เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมาพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
  • ต้องจองก่อนเวลา 17:00 น. ของวันก่อนหน้า

ห้องรุซูสุ ฟิตเนส

ท่านจะได้คงการออกกำลังกายเป็นประจำระหว่างเข้าพัก หรือจะให้เราออกแบบโปรแกรมให้เฉพาะสำหรับท่าน ห้องฟิตเนสที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครัน มีทุกสรรพสิ่งให้ท่านเรียกเหงื่อ

  • Arena1

[ระยะเวลา] ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
[ระยะเวลา] 2 ชั่วโมง
[เวลา] 10:00 - 20:00 (รับโดย 19:00)
[สถานที่] ภายใน Rusutsu Resort
[ราคา] ผู้ใหญ่ JPY 1,080 (อายุ 16 ปีขึ้นไป)
[ภาษาสนับสนุน] ภาษาอังกฤษ

บันทึก:

  • กรุณานำรองเท้าและเครื่องดื่มมาเอง (ไม่มีบริการเช่ารองเท้า)


หากต้องการจอง

  • Web_Banner-20170616_Activities__Winter

กิจกรรมบางโปรแกรมมีการกำหนดวันหยุด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพื่อความมั่นใจว่า กิจกรรมที่ท่านประสงค์นั้น เปิดให้บริการระหว่างเข้าพัก
หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจกรรมรุซูสุ รีสอร์ทโดยตรง
หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมใด กรุณาติดต่อเราโดยตรง

Close