+81136463111
  • facebook-profilePic-and-Cover-photo
  • 2-Winter_banner-20171004-powder
  • 1-Winter_banner-20171004-MtIsola
  • 3.Winter_banner-20171004-Skiing
  • 4.Winter_banner-20171004-Activities
  • 5.Winter_banner-20171004-MtWest
  • 6.Winter_banner-20171004-Activities2
  • 7.Winter_banner-20171004-Chairlift
  • 8.Winter_banner-20171004
  • 9.Winter_banner-20171004-Food

留壽都度假村

為您的下一個假期完美的度假!想想在寒假假期度過難關可能是棘手的,但是如果有豐富的粉雪,令人嘆為觀止的風景和世界一流的設施,我們認為留壽都度假村是最終目的地。

TripAdvisor
Close